Şirket İçi Eğitim

Sees Psikoloji Eğitimleri

Şirket İçi Eğitim

İş yeri  sorunlarının önüne geçerek daha mutlu çalışanlara sahip olmaya çalışan şirketler başarılı bir sonuç elde etmekte oldukça zorlanmaktalar. İletişimi farklı bir boyuta taşımak için eğitim önemli bir faktör olmakla birlikte tek başına yeterli olmadığı günümüzde net bir şekilde görülmekte.

Şirket içi psikolojik destek programıyla bireylere daha fazla temas ederek değişimi sağlamayı amaçlıyoruz.

Hedefimiz;

+ Çalışanların çalışma hayatlarında ve günlük yaşantılarında stresi, kaygıyı, tükenmişliği minimuma indirerek onları daha mutlu çalışanlar haline getirmek.

+ Kişisel gelişimlerini sağlayarak daha mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak.

+ İş yerindeki iletişimi farklı bir boyuta taşımak.

+ Sosyal hayattaki ve aile içindeki sorunlarını iş yerine yansıtmalarının önüne geçmek

 

EĞİTİM KONULARIMIZ

 • Başarılı Lider
 • İş Yerinde Kriz Yönetimi
 • İkna Etme Ve Etkileme Becerileri
 • Etkin İletişim
 • Güçlü Konsantrasyon
 • Motivasyon
 • Rahatlama Teknikleri
 • İş Yerinde Tükenmişlik Duygusu Ve Bunu Önleme
 • Yaratıcı Hayal Gücü Eğitimi
 • Takım-Grup Çalışmalarındaki Başarı
 • İletişim Eğitimleri
 • Kişisel Performans Arttırma Ve Sorunları Çözme
 • Başarıyı Yakalama Eğitimleri