Hizmetlerimiz

Bireysel Terapi

Bireysel Terapi

Bireysel terapi kişinin yalnızca kendisiyle sürdürülen psikoterapi türüdür. Daha çok, çözüme kişinin kendi bireysel özverilerinden ulaşılabileceği durumlarda tercih edilir. Bireysel psikoterapide psikolog tarafından çeşitli psikolojik testler uygulanabilir. Ancak kişinin şikayetçi olduğu sorunun ilişkisel ya da ailesel faktörlerden kaynaklanıyor olması bireysel psikoterapiden kişiyi çıkarmaz. Aksine bu durumlarda da son derece etkili olduğu klinik deneyimleri arasındadır. Bireysel terapinin asıl hedefi çeşitli nedenlerle kişide oluşan psikolojik sorunların çözülmesini sağlayarak kişinin daha haz alarak ve mutlu bir yaşam yolculuğu sürmesini sağlamaktır. Bireysel psikoterapiyi kişinin kendi iç dünyasına yaptığı bir yolculuğa diyebiliriz. Psikoterapi yeniden kendinizi keşfetme ve olgunlaşma sürecidir. Hayata dair problemlerinize farklı şekillerde bakabilme becerisini kazanan kişi iç dünyası ile dış dünyasını bütünleştirerek rahat bir yaşama ulaşabilir.

Bireysel Terapi Çalışmalarımız

■ Cinsel, fiziksel ve duygusal istismar
■ Depresyon
■ Endişe/korku
■ Panik Atak
■ İlişki sorunları
■ Kontrolsüz Öfke
■ Yas ve kayıp
■ Fobiler
■Travmalar
■ Takıntılar (Obsesyon)
■ Bedensel algı ilgili sorunlar
■ Stres
■ Kronik Mutsuzluk
■ Özgüven Eksikliği
■ Yalnızlık
■ Alkol Bağımlılığı
■ Uyuşturucu Bağımlılığı
■Kumar Bağımlılığı
■Kleptomani (Hırsızlık Hastalığı)
■Alışveriş Hastalığı
■ Anksiyete Kaygı Sorunları
■ Uyum Sorunları
■ Uyku Sorunları
■ Yeme Sorunları
■ Cinsel Sorunlar Ve Cinsel Kimlik Sorunları
■ Şizofreni Ve Psikozlar
■ Duygudurum Sorunları
■ Bağımlı Kişilik Yapısı
■ Çekingen Kişilik Yapısı
■ Şizoid Kişilik Yapısı
■ Şizotipal Kişilik Yapısı
■ Borderline Kişilik Yapısı
■ Histrionik Kişilik Yapısı
■ Narsisistik Kişilik Yapısı
■ Çoğul Kişilik Yapısı
■ Paranoid Kişilik Yapısı
■ Antisosyal Kişilik Yapısı