Hizmetlerimiz

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

Aile terapileri, aileyi bir bütün olarak ele almayı hedefler.
Aile terapisinde amaç doğrudan bireylerin ruhsal sorunlarının tedavisine yoğunlaşmak değil bireyler arasındaki ilişki, iletişim sorunlarını ele almaktır.Aile ilişkilerinin düzenlenmesi çoğu zaman aile bireylerinin ruhsal sağlığını da olumlu etkiler, çünkü aileler, üyeleri için genellikle en önemli destek kaynağı olduğu gibi en önemli stres kaynağı da olabilmektedirler.
Aile terapisi, aile üyelerinin tümünün ya da birkaçının katılımı ile yürütülür. Terapi seanslarında aile bireyleri terapistle birlikte kendi ailelerinin işleyiş biçimini ele alır, tıkanıklık yaratan noktaları bulup alternatif çözümler üretmeye çalışırlar.
Aile terapisi yalnızca eşlerin arasındaki sorunlara odaklanan eş terapisi formatında ilerleyebilir ya da örneğin sorun çocuklarla ilgili olduğunda çocukların da katıldığı seanslar yapılabilir. Terapiler bir hafta ya da on beş günlük aralarla ortalama birer saatlik sürede uygulanır. Aile terapileri süresince uzmanlar tarafından bireysel tedaviler de uygulanabilir.